Delphin, Rigmor Dahl (1908 - 1993) [no]

Delphin, Rigmor Dahl (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:43
09/12/2023 00:05:20
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/2cffe831-67cc-4fc7-a0f7-a75f1e654e01 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Delphin, Rigmor Dahl
Norwegian bokmål

First name
Rigmor Dahl
Norwegian bokmål

Last name
Delphin
Norwegian bokmål

Alternative name
Dahl, Rigmor
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1908

-Time
1908
Death
1993

-Time
1993
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 09.10.1908, død 28.12.1993.
Gift med Arne Delphin. Stud. 1927, elev hos Rude. I Pressefotografenes Klubb står hun oppført som medlem nr. 1. Fotograf i ukebladet Alle Kvinner. Hun syklet rundt i Oslos gater med sitt kamera i de begivenhetsrike ukene 5. mai - 7. juni 1945. På kloss hold, med et følsomt og skarpt blikk fanget hun opp mennesker og opptrinn, uro og forventning, spenning og lettelse, nærhet, åpenhet. Mest av alt fanget hun opp gleden, kraften og de feststemte øyeblikkene. Enkelte av bildene ble benyttet i sin tid, men det aller meste ble liggende gjemt og glemt i en kasse på loftet i Gyldendal Norsk Forlag, som var utgiver av Alle Kvinner. Bildene kom ved en tilfeldighet for dagen, og ble utgangspunkt for Yngvar Ustvedts bok Frigjøringen i bilder. I følge John Dahl hadde hun også tallrike reportasjeoppdrag for Gyldendals bildeblad "Bilder", som kom ut i 1939-40 og 1945-48. Hun var også medlem av Oslo Kamera Klubb og en aktiv konkurransefotograf.
Samling av ca. 2000 negativer fra Delphin i Gyldendal forlag, senere (2005) overført til Oslo Museum. Samlingen er ordnet etter Delphins egen systematisering.

Virkested:
1945: Oslo
1950: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Mortensen, Rolf: Bildet lever. 1946
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Fotografi 22(1989) : 2, s. 77
Ustvedt, Yngvar: Frigjøringen i bilder, 1995
Dahl, John: Slektning og tidligere bibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo
Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! 8 (2002)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
442

-Id
442
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005554

-Id
021036005554
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål