Arneberg kirke (Kirke) [no]

Other languages: Arneberg kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:37:56
02/03/2024 06:10:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2ccc67af-07ca-4eef-a46c-21022d2e09a0 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Arneberg kirke
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1878
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk
Located at
Arneberg (Gard) [no], 3418-206/52 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
3418-206/52
Norwegian bokmål
Åsnes (Kommune) [no], Solørvegen 1240, 2266 [no], Arneberg sokn (03120702), Solør, Vinger og Odal prosti, Hamar bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Solørvegen 1240, 2266
Norwegian bokmål

-Place (text)
Arneberg sokn (03120702), Solør, Vinger og Odal prosti, Hamar bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
60.5677, 12.05843, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.5677
-Longitude (Easting)
12.05843
-Precision
5
Events
-Timespan
1878
--Earliest time
1878
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
042500501

-Id
042500501
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
1374

-Id
1374
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Bygningsnummer Matrikkelen
153690944

-Id
153690944
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
3418-206/52
-Id
3418-206/52
-System
Gnr Bnr