Igenkänningsbeteckning [sv]

Other languages: Igenkänningsbeteckning (swedish)

Naval vessel identifiers

Description
Igenkänningsbeteckning är de beteckningar med bokstäver och siffror som örlogsfartyg bär på fartygssidan. [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:19:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2c8a7e85-5b0c-4ceb-b56f-a229b6a71d2a | RDF/XML | JSON-LD
Label
Igenkänningsbeteckning
Swedish

Alternative label
IK-nr
Swedish

IK-nummer
Swedish

Description
Igenkänningsbeteckning är de beteckningar med bokstäver och siffror som örlogsfartyg bär på fartygssidan.
Swedish

-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur sidan 312.
Swedish