Östgöta trängkår (Församling) [sv]

Other languages: Östgöta trängkår (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]

Place type
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/04/2016 04:01:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2c5d6b08-1650-4482-8c28-5693b14afbec | RDF/XML | JSON-LD
Name
Östgöta trängkår
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1863 1948
--Earliest time
1863
--Latest time
1948
-Timespan
1720 1945
--Earliest time
1720
--Latest time
1945
Riksarkivet NAD: Ref
SE/068601999

-Id
SE/068601999
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10725677
-Id
10725677
-System
Riksarkivet NAD: G_unit