AUGEDAL [no]

AUGEDAL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:21:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2abd07a7-ac6d-4f27-b916-5da6411fa6c7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
AUGEDAL
Norwegian bokmål

History

AUGEDAL poståpneri, på jernbanestasjonen med samme navn, i Borre herred, Jarlsberg fogderi, under Horten postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 9.1.1886, med virksomhet fra 1.7.1886. Sirk. 15, 6.7.1886.Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1891 endret til ADAL.Poståpneriet ADAL ble lagt ned fra 1.7.1965. Sirk. 21, 5.6.1965. Ny postadresse: 3157 BARKÅKER. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.Datostempel av 2-rings type ble tilsendt den 26.6.1886.Ved stortingsvalget høsten 2001 ble det holdt rådgivende folkeavstemning om nytt kommunenavn. Den ga flertall for navneendring. Ved kgl. res. av 11.1.2002 bestemte Regjeringen at Borre kommune fra 1.6.2002 endrer navn til Horten,Poståpnere:

Stasj.mester O. Wolden 1.7.1886.

Stasj.mester H. G. Andersen 30.5.1898. (Det er også nevnt at poståpneriet inntil 30.4.1898 ble midlertidig ble styrt av kontorist Schjerven.)

Kontorist Engerud midlertidig i 1911.

Stasj.mester H. J. Nielssen 31.7.1911 (f. 1871).

Kontorist Håkon Hansen under ledighet fra 2.2.1921.

J. A. Pedersen 1.7.1921.

Hans Asskildt 16.1.1933.

Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.7.1941.De første årlige lønninger:1886 1892 1902 1906 1910 1917

Kr 96 140 200 250 450 500Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166444286

-Id
021166444286
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål