Kulturföreningen Olssonska Gården (Förening) [sv]

Kulturföreningen Olssonska Gården (swedish)

Hembygdsförbund och -föreningar (Sveriges Hembygdsförbund) [sv]

Dataset owner
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
05/10/2015 10:27:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2940edad-66b0-46f0-9dd9-256b35b437da | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kulturföreningen Olssonska Gården
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Place reference
-Place
DigitaltMuseum
021166439199
-Id
021166439199
-System
DigitaltMuseum