Dverberg kirke (Kirke) [no]

Other languages: Dverberg kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:38:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/28dd082d-1076-4718-8c9e-06cb60e75170 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Dverberg kirke
Norwegian bokmål

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1843
-Earliest period
Actors
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor (text)
Christian Heinrich Grosch
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Andøy (Kommune) [no], Bankveien 10, 8485 [no], Andøy sokn (10080303), Vesterålen prosti, Sør-Hålogaland bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Bankveien 10, 8485
Norwegian bokmål

-Place (text)
Andøy sokn (10080303), Vesterålen prosti, Sør-Hålogaland bispedømme
Norwegian bokmål
Dverberg (Gard) [no], 1871-27/55 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
1871-27/55
Norwegian bokmål
Geodata
69.11403, 15.98159, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
69.11403
-Longitude (Easting)
15.98159
-Precision
5
Events
-Timespan
1843
--Earliest time
1843
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
187100101

-Id
187100101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
312

-Id
312
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84040-3

-Id
84040-3
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
190301923

-Id
190301923
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
1871-27/55
-Id
1871-27/55
-System
Gnr Bnr