Hörner, Nils (1896 - 1950) [sv]

Other languages: Hörner, Nils (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Nils Hörner, född 23 maj 1896 i Tunadal, Skön, Vnl, död 21 nov 1950 i Uppsala. Föräldrar: folkskollär Nils Oscar Herman Hörner och Mathilda Johanna Andersson. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:41:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/28a5d1d8-0103-4c1c-999f-e0a7f40cefb1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hörner, Nils
Swedish

First name
Nils
Swedish

Last name
Hörner
Swedish

Title
geolog

-Title
geolog
Swedish
Description
Nils Hörner, född 23 maj 1896 i Tunadal, Skön, Vnl, död 21 nov 1950 i Uppsala. Föräldrar: folkskollär Nils Oscar Herman Hörner och Mathilda Johanna Andersson.
Swedish

Birth
23/05/1896

-Time
23/05/1896
Death
21/11/1950

-Time
21/11/1950
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Biography

Nils Hörner, född 23 maj 1896 i Tunadal, Skön, Vnl, död 21 nov 1950 i Uppsala. Föräldrar: folkskollär Nils Oscar Herman Hörner och Mathilda Johanna Andersson. Studentexamen vid Uppsala h a l vt 15, inskr vid Uppsala Universitet 2 sept 1915, extrageolog vid Sveriges geol. undersökn. omkr 2 år 1917—25, FK vid UU 27 mars 1918, FM 28 jan 1922, FL 15 sept 1924, disp 1926 febr 1927, allt vid UU, resor för studier o vetensk arbete bl a till Nordamerika, Hawaii o Östasien mars 27—aug 1928, FD vid UU 16 sept 1927, geolog i Sven Hedins expedition till Asien, särsk kinesiska Centralasien, april 1929 —juni 1933, doc i geologi vid UU 1 juni 1932, laborator i kvartärgeologi där från 1924 okt 1947. Gift 19 aug 1933 i Uppsala med Carolyn Elisabeth Marsh, f 19 april 1894 i Rockford, Illinois, USA, dotter till Rev George Henry Marsh och Helena Keith. (www.nad.riksarkivet, 2013-10-25)

Swedish

Carlotta-SMVK
1014237

-Id
1014237
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461480
-Id
021037461480
-System
DigitaltMuseum