Alevin/yolk-sac fry

Plommesekkyngel (norwegian bokmål)

Aquaculture (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) [no])

Description
Nyklekket lakseyngel med plommesekk. Til å begynne med ligger yngelen i ro og tærer på næringen i plommesekken, men etter hvert som innholdet i sekken minker blir yngelen mer bevegelig. Yngelen bruker plommesekken som niste de første 3-5 ukene. Allerede før plommesekken er helt oppbrukt starter yngelen å søke etter næring, og startfôringen kan begynne. Under plommesekkfasen er det viktig at yngelen får mest mulig ro, derfor brukes en matte med tett plastbust (substrat) i bunn av klekkebakken,... Nyklekket lakseyngel med plommesekk. Til å begynne med ligger yngelen i ro og tærer på næringen i plommesekken, men etter hvert som innholdet i sekken minker blir yngelen mer bevegelig. Yngelen bruker plommesekken som niste de første 3-5 ukene. Allerede før plommesekken er helt oppbrukt starter yngelen å søke etter næring, og startfôringen kan begynne. Under plommesekkfasen er det viktig at yngelen får mest mulig ro, derfor brukes en matte med tett plastbust (substrat) i bunn av klekkebakken, så yngelen har et gjemmested, og bakken dekkes ofte med sort plast. Død plommesekkyngel må fjernes med hevert. [no]
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Mark (PDM) applies to the information on this page
Last changed
24/11/2016 10:50:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/27f77f2a-ff04-4e70-ad2f-7d18db788e5d | RDF/XML | JSON-LD
Label
Alevin/yolk-sac fry
English

Plommesekkyngel
Norwegian bokmål

Alternative label
Plommesekklarve
Norwegian bokmål

Description
Nyklekket lakseyngel med plommesekk. Til å begynne med ligger yngelen i ro og tærer på næringen i plommesekken, men etter hvert som innholdet i sekken minker blir yngelen mer bevegelig. Yngelen bruker plommesekken som niste de første 3-5 ukene. Allerede før plommesekken er helt oppbrukt starter yngelen å søke etter næring, og startfôringen kan begynne. Under plommesekkfasen er det viktig at yngelen får mest mulig ro, derfor brukes en matte med tett plastbust (substrat) i bunn av klekkebakken, så yngelen har et gjemmested, og bakken dekkes ofte med sort plast. Død plommesekkyngel må fjernes med hevert.
Norwegian bokmål

Definition
nyklekket lakseyngel med plommesekk
Norwegian bokmål

Narrower concept
Norwegian bokmål

Related concept
English

Norwegian bokmål

English

Norwegian bokmål

Reference
Harald Sveier, «Havbruk», Landbruksforlaget 1996.
Norwegian bokmål

Marianne Holm, "Stamfisk, egg og yngel" i Oscar Ingebrigtsen (red.) "Akvakultur. Oppdrett av laksefisk", NKS-Forlaget 1982.
Norwegian bokmål