Andersson, Augusta (1870 - 1906) [sv]

Other languages: Andersson, Augusta (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Augusta Andersson, född 4 februari 1870, Säfvekärr, Långareds socken, Älfborgs län, död 27 oktober, 1906, Säfvekärr, missionär och lärarinna. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/04/2024 09:39:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/27694bdc-319a-440a-bb13-0aa2f303d3ca | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersson, Augusta
Swedish

First name
Augusta
Swedish

Last name
Andersson
Swedish

Title
missionär

-Title
missionär
Swedish
Description
Augusta Andersson, född 4 februari 1870, Säfvekärr, Långareds socken, Älfborgs län, död 27 oktober, 1906, Säfvekärr, missionär och lärarinna.
Swedish

Birth
04/02/1870

-Time
04/02/1870
Death
27/10/1906

-Time
27/10/1906
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Biography

Augusta Andersson, född 4 februari 1870, Säfvekärr, Långareds socken, Älfborgs län, död 27 oktober, 1906, Säfvekärr, missionär och lärarinna. Hon genomgick Elsa Borgs bibelkvinnohem 1893 — 1894 och missionsskolan 1894 — 1895; avskildes till missionär den 9 juni 1895; avreste första gången till Kongo den 27 juni 1895; återkom den 18 okt. 1898; avreste för andra gången till Kongo den 6 okt. 1899; återkom den 24 okt. 1902; avreste till Kongo för tredje gången den 19 augusti 1904; återkom till hemlandet den 30 november 1905. Hon var bland annat lärarinna vid Kibunzi missionsstation. Dog i Säfvekärr den 27 okt. 1906.

Swedish

Reference
Dagbräckning i Kongo
Swedish

Carlotta-SMVK
25626295

-Id
25626295
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
0210311627701
-Id
0210311627701
-System
DigitaltMuseum