Amoebic Gill Disease

Amøbisk gjellesykdom (norwegian bokmål)

Aquaculture (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) [no])

Description
Gjellesykdom hos oppdrettsfisk, forårsaket av amøben Paramoeba perurans. Amøben setter seg på fiskens gjeller; områdene som blir kolonisert og skadet blir lyse og slimete og kalles "patcher". AGD ble påvist første gang i Norge i 2006. Ferskvannsbehandling i 2-3 timer er den beste måten å behandle angrepet laksefisk på; som et alternativ har bad med hydrogen-peroksyd vært brukt. [no]
Broader concept
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Mark (PDM) applies to the information on this page
Last changed
08/11/2016 09:15:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/26352297-ecb0-4d59-8568-aa078e307889 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Amoebic Gill Disease
English

Amøbisk gjellesykdom
Norwegian bokmål

Alternative label
AGD
Norwegian bokmål

Description
Gjellesykdom hos oppdrettsfisk, forårsaket av amøben Paramoeba perurans. Amøben setter seg på fiskens gjeller; områdene som blir kolonisert og skadet blir lyse og slimete og kalles "patcher". AGD ble påvist første gang i Norge i 2006. Ferskvannsbehandling i 2-3 timer er den beste måten å behandle angrepet laksefisk på; som et alternativ har bad med hydrogen-peroksyd vært brukt.
Norwegian bokmål

Definition
parasittær gjellesykdom hos fisk
Norwegian bokmål

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Broader concept
English

Related concept
Norwegian bokmål

Reference
Havforskningsinstituttet (2015), "Havforskningsrapporten 2015"
Norwegian bokmål