Hølonda kirke (Kirke) [no]

Other languages: Hølonda kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:41:00
02/03/2024 06:18:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2488e325-dcb9-4bce-be4e-faa251690e63 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Hølonda kirke
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1848
-Earliest period
Actors
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor (text)
Christian Heinrich Grosch
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Krokstad (Gard) [no], 5028-150/41 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
5028-150/41
Norwegian bokmål
Melhus (Kommune) [no], Hølondvegen 2870, 7212 [no], Hølonda sokn (09070404), Gauldal prosti, Nidaros bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Hølondvegen 2870, 7212
Norwegian bokmål

-Place (text)
Hølonda sokn (09070404), Gauldal prosti, Nidaros bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
63.11377, 10.02325, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
63.11377
-Longitude (Easting)
10.02325
-Precision
5
Events
-Timespan
1848
--Earliest time
1848
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
165300201

-Id
165300201
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
2051

-Id
2051
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84694-3

-Id
84694-3
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
184496941

-Id
184496941
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
5028-150/41
-Id
5028-150/41
-System
Gnr Bnr