Östersjöjakt (Regelbåt) [sv]

Östersjöjakt (swedish)

Regelbåtar (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Östersjöjakt är en segelbåt byggd enligt Östersjöregeln (ÖR). [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 13:06:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/23c03a0d-eca0-46f8-bfff-7fe36b5ec14f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Östersjöjakt
Swedish

Alternative name
ÖR-jakt
Swedish

ÖR-kryssare
Swedish

Östersjöbåt
Swedish

Description
Östersjöjakt är en segelbåt byggd enligt Östersjöregeln (ÖR).
Swedish

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål

Swedish