Wassén, Henry (1908 - 1996) [sv]

Other languages: Wassén, Henry (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Henry S. Wassén, född 24 augusti 1908, Göteborg, död 13 mars 1996, socialantropolog. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:49:42
18/05/2024 06:12:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/23ad6cf6-e80e-42a8-9502-2ca13226f582 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wassén, Henry
Swedish

First name
Henry
Swedish

Last name
Wassén
Swedish

Title
intendent

-Title
intendent
Swedish
socialantropolog

-Title
socialantropolog
Swedish
Description
Henry S. Wassén, född 24 augusti 1908, Göteborg, död 13 mars 1996, socialantropolog.
Swedish

Wikipedia

Birth
1908

-Time
1908
Death
13/03/1996

-Time
13/03/1996
Biography

Henry S. Wassén, född 24 augusti 1908, Göteborg, död 13 mars 1996, socialantropolog. W. tog sin GCE 1928 och följande år började han vid Göteborgs Högskola. Han fick sin doktorsexamen 1936. År 1930 anställdes han som amanuens av Erland Nordenskiöld vid Göteborgs Etnografiska Museum (GEM). Han ledde en expedition till Colombia 1934 och gjorde då fältarbete hos Waunana-indianerna i Chocó. Han genomförde även arkeologiska undersökningar/utgrävningar i västra Cordillerna och besökte Cuna-indianerna i Panama. Han ledde en expedition till Panama och Cuna- och Chocó-indianerna 1947. Åtta år senare 1955 gjorde han ytterligare en expedition till Chocó-indianerna, huvudsakligen i västra Colombia. Vid denna resa intresserade han sig för bruket av pilgift och pilgiftsgrodor. Från denna expedition tog han hem även samlingar från El Salvador.Han återvände ytterligare två ggr till Centralamerika, 1958 och 1962, för arbete i El Salvador och arkeologiska utgrävningar i Costa Rica. Han var chef för Göteborgs etnografiska museum 1968-73 och fick professors namn 1972. Han är främst känd för sina omfattande studier av indianfolken "chocó" och "cuna" i Colombia och Panama samt av det indianska bruket av droger.

Swedish

Verksam vid organisation [sv]
Göteborgs etnografiska museum

-Heading
Verksam vid organisation
Swedish

-Text
Göteborgs etnografiska museum
Swedish
Carlotta-SMVK
1024801

-Id
1024801
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462313
-Id
021037462313
-System
DigitaltMuseum