Description
Didrik Carl Bildt, född 8 februari 1879 (Washington D. C. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
28/04/2020 06:41:22
23/05/2020 04:53:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/20fa0b4c-adb9-4f39-9883-8d0aad53b497 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bildt, Didrik
Swedish

First name
Didrik
Swedish

Last name
Bildt
Swedish

Title
forskningsresande

-Title
forskningsresande
Swedish
Description
Didrik Carl Bildt, född 8 februari 1879 (Washington D. C.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
08/02/1879

-Time
08/02/1879
Death
17/05/1933

-Time
17/05/1933
-Life role
Biography

Didrik Carl Bildt, född 8 februari 1879 (Washington D.C.), död 17 maj 1933. Son till Carl Bildt (1850–1931) och Lilian Bildt, bror till Harald Bildt, sponsor till flera arkeologiska expeditioner. Han var löjtnant vid Svea Livgarde men lämnade det 1907. Han genomförde ett stort antal resor. År 1902 reste han till Asien. Han deltog i Svenska expeditionen 1904-1905 men han lämnade denna tidigt och reste vidare på egen hand om man ska döma av de bilder han tagit under året 1904. Han deponerade delar av sina samlingar på Nationalmuseum. Även på Etnografiska museet i Stockholm finns samlingar som härrör från Didrik Bildts resor. (Wikipedia 2014-09-03)

Swedish

Syskon [sv]
Bildt, Harald

-Heading
Syskon
Swedish

-Text
Bildt, Harald
Swedish
Reference
Wagner, Ulla (2002) Didrik Bildt och japanska utställningen, i Östberg, Wilhelm (red.). Med världen i kappsäcken: samlingarnas väg till Etnografiska museet. Stockholm: Etnografiska museet
Swedish

Carlotta-SMVK
1015626

-Id
1015626
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460965
-Id
021037460965
-System
DigitaltMuseum