Schwerin, Hans Hugold von (1853 - 1912) [sv]

Schwerin, Hans Hugold von (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Hans Hugold von Schwerin, friherre, geograf, professor i geografi. S. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:33
03/12/2022 04:39:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1eddc833-ff9d-4c79-b63f-3b63b2fbb751 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Schwerin, Hans Hugold von
Swedish

First name
Hans Hugold von
Swedish

Last name
Schwerin
Swedish

Title
friherre

-Title
friherre
Swedish
geograf

-Title
geograf
Swedish
konsul

-Title
konsul
Swedish
professor

-Title
professor
Swedish
Description
Hans Hugold von Schwerin, friherre, geograf, professor i geografi. S.
Swedish

Wikipedia

Birth
17/09/1853

-Time
17/09/1853
Death
19/12/1912

-Time
19/12/1912
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Dutch
Biography

Hans Hugold von Schwerin, friherre, geograf, professor i geografi. S. företog år 1885-87 en forskningsafärd till Central- och Sydafrika; främst undersökte han där centrala delar av Kongostaten, områden vid Kongoflodens mynning, öarna i Biafrabukten (utanför Kamerun) och Angola. S. gjorde under denna färd rika etnografiska saml., som han skänkte till Vet.akad. De finns nu på Statens Etnografiska Museum. Efter hemkomsten var S. Kongostatens konsul för Sverige och Norge1887-1897 och dess generalkonsul för dessa länder samt Danmark 1897-1909. /US

Swedish

Activity
, , Kongo-Kinshasa [sv]

-Place reference
, , Kongo-Kinshasa [sv]
--Place (text)
Kongo-Kinshasa
Swedish
, , Angola [sv]

-Place reference
, , Angola [sv]
--Place (text)
Angola
Swedish
, , Sydafrika [sv]

-Place reference
, , Sydafrika [sv]
--Place (text)
Sydafrika
Swedish
, , Kongo-Brazzaville [sv]

-Place reference
, , Kongo-Brazzaville [sv]
--Place (text)
Kongo-Brazzaville
Swedish
, , Kamerun [sv]

-Place reference
, , Kamerun [sv]
--Place (text)
Kamerun
Swedish
Residence
, , Skarhult, Skåne län [sv]

-Place reference
, , Skarhult, Skåne län [sv]
--Place (text)
Skarhult, Skåne län
Swedish
Geografiskt namn [sv]
Afrika

-Heading
Geografiskt namn
Swedish

-Text
Afrika
Swedish
Carlotta-SMVK
1070554

-Id
1070554
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462055
-Id
021037462055
-System
DigitaltMuseum