Engen, Martine Louise (1873 - 1947) [no]

Engen, Martine Louise (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:02:32
10/08/2019 01:25:49
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/1eab3c94-0283-4b34-ae0b-705de46ce179 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Engen, Martine Louise
Norwegian bokmål

First name
Martine Louise
Norwegian bokmål

Last name
Engen
Norwegian bokmål

Alternative name
Engen, Louise
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1873

-Time
1873
Death
1947

-Time
1947
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 31.05.1873 - 04.02.1947
Født i Jensvold. Datter av skipper og jordeier Peter Johannessen E. (1840-) og Marie Sophie Margarini (1845-). Ugift. Læretid hos Daniel G. Nyblin, Christiania, kurser der og i Stockholm, studieopphold England og USA. Startet egen forretning i Storgata 46 i Bodø i 1893 sammen med søsteren Elisabeth Marie (d. 1932), som også hadde gått i lære hos Nyblin. En annen søster, Anna, drev i broren sitt navn en forretning lenger ned i Storgata som solgte prospektkort og fotografiske artikler. Hadde Josefine Hofman fra Arjeplog i lære i en periode i 1920-årene, og hun arbeidet også en tid i Engens atelier noen år senere. Medlem av Nordland Fotolaug i 1914, og hadde tilitsverv i flere perioder. Engen var stortingskandidat i flere perioder, medlem av Bodø Bystyre 10 perioder, i formannskapet og skolestyret, meninghetsrådet fra 1922. Stiftet Bodø Kvinneråd 1918, var dettes formann i 16 år, utsending til Det internasjonale kvinneråds møter i Washington og London 1925 og 1929, formann i Barnehjemskomiteen fra 1918. Medlem av edruelighetsnevnden, og var særlig opptatt av avholds-, freds- og kvinnesak. Hennes atelier ble totalskadet under bombingen av Bødø 27. mai 1940, også alt fotoutstyr. Det kjennes ikke til arbeid utført av Louise Engen etter 1940. Hun bodde i Trondheim under hele krigen og var ikke aktiv fotograf etter 1945. Hennes private fotosamling, positiver av familiær karakter, er bevart (2004) på landstedet "Stasbakken" ved Bodø.

Virkested:
1893-1940: Bodø ; Storgt. 46

Norwegian bokmål

Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Jørgensen, Elin/Eliingsen, Harry: Fotografer i gamle Bodø, Bodøboka, utg. Nordland Fylkesmuseum, 1985
Upublisert materiale ved Preus museum
Norsk fotografisk tidsskrift 33(1947) : 3, s. 42 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Alternative id
FR: 562

-Id
562
-System
FR
DigitaltMuseum: 021036005732

-Id
021036005732
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål