Engen, Louise (1873 - 1947) [no]

Engen, Louise (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/09/2020 14:46:45
16/01/2021 02:55:11
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/1eab3c94-0283-4b34-ae0b-705de46ce179 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Engen, Louise
Norwegian bokmål

First name
Martine Louise
Norwegian bokmål

Last name
Engen
Norwegian bokmål

Alternative name
Engan, Lovise
Norwegian bokmål

Engen, Louise
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1873

-Time
1873
Death
1947

-Time
1947
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 31.05.1873 - 04.02.1947
Født i Jensvold. Datter av skipper og jordeier Peter Johannessen E. (1840-) og Marie Sophie Margarini (1845-). Ugift. Læretid hos Daniel G. Nyblin, Christiania, kurser der og i Stockholm, studieopphold England og USA. Startet egen forretning i Storgata 46 i Bodø i 1893 sammen med søsteren Elisabeth Marie (d. 1932), som også hadde gått i lære hos Nyblin. En annen søster, Anna, drev i broren sitt navn en forretning lenger ned i Storgata som solgte prospektkort og fotografiske artikler. Hadde Josefine Hofman fra Arjeplog i lære i en periode i 1920-årene, og hun arbeidet også en tid i Engens atelier noen år senere. Medlem av Nordland Fotolaug i 1914, og hadde tilitsverv i flere perioder. Engen var stortingskandidat i flere perioder, medlem av Bodø Bystyre 10 perioder, i formannskapet og skolestyret, meninghetsrådet fra 1922. Stiftet Bodø Kvinneråd 1918, var dettes formann i 16 år, utsending til Det internasjonale kvinneråds møter i Washington og London 1925 og 1929, formann i Barnehjemskomiteen fra 1918. Medlem av edruelighetsnevnden, og var særlig opptatt av avholds-, freds- og kvinnesak. Hennes atelier ble totalskadet under bombingen av Bødø 27. mai 1940, også alt fotoutstyr. Det kjennes ikke til arbeid utført av Louise Engen etter 1940. Hun bodde i Trondheim under hele krigen og var ikke aktiv fotograf etter 1945. Hennes private fotosamling, positiver av familiær karakter, er bevart (2004) på landstedet "Stasbakken" ved Bodø.

Virkested:
1893-1940: Bodø ; Storgt. 46

Norwegian bokmål

Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Jørgensen, Elin/Eliingsen, Harry: Fotografer i gamle Bodø, Bodøboka, utg. Nordland Fylkesmuseum, 1985
Upublisert materiale ved Preus museum
Norsk fotografisk tidsskrift 33(1947) : 3, s. 42 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
562

-Id
562
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005732

-Id
021036005732
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål