Nyköpings Bruks- och Skeppsvarv (Varv) [sv]

Nyköpings Bruks- och Skeppsvarv (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Varv i Nyköping [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
18/09/2015 10:13:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1e61a6aa-ff4f-4d8b-8368-1cf8625749a9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nyköpings Bruks- och Skeppsvarv
Swedish

Description
Varv i Nyköping
Swedish

Establishment
1764 Nyköping (Kommun) [sv], ,

-Time
1764
-Place reference
Nyköping (Kommun) [sv], ,
--Place
Termination
1844

-Time
1844
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Nyköpings bruk med gamla anor anlade en varvsanläggning 1763. Till en början byggdes träfartyg, som försågs med ångpannor och maskineri vid Samuel Owens verkstad i Stockholm. Snart byggde man också fartyg av järn. Företaget gick i konkurs 1844. Verksamheten fortsatte dock till 1845.

Swedish

Reference
Sörmlandsbygden: Södermanlands hembygdsförbunds årsbok, Södermanlands hembygdsförbund, Nyköping, 1964.
Swedish

DigitaltMuseum
021166009574
-Id
021166009574
-System
DigitaltMuseum