Houby-Nielsen, Sanne (1960 - ) [sv]

Houby-Nielsen, Sanne (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Sanne Helene Houby-Nielsen, född 5 maj 1960 i Köpenhamn, är en dansk-svensk arkeolog och museichef. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
27/02/2018 08:07:13
21/11/2020 10:51:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1c5f5213-7822-4f94-a349-d40ef68d311b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Houby-Nielsen, Sanne
Swedish

First name
Sanne
Swedish

Last name
Houby-Nielsen
Swedish

Title
arkeolog

-Title
arkeolog
Swedish
museichef

-Title
museichef
Swedish
Description
Sanne Helene Houby-Nielsen, född 5 maj 1960 i Köpenhamn, är en dansk-svensk arkeolog och museichef.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
05/05/1960
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål


Life role
-Life role
Swedish


Finnish
Biography

Sanne Helene Houby-Nielsen, född 5 maj 1960 i Köpenhamn, är en dansk-svensk arkeolog och museichef.
Sanne Houby-Nielsen växte upp i Danmark och varit bosatt i Sverige sedan slutet av 1980-talet. Hon utbildade sig till arkeolog i Tyskland och Storbritannien och disputerade vid Köpenhamns universitet i klassisk arkeologi 1992. Hon har varit chef för Den Kongelige Afstøbingssamling vid Statens Museum for Kunst i Köpenhamn och arbetat som utgrävningsledare vid det dansk-grekiska utgrävningsprojektet i Chalkis i Grekland.
Sanne Houby-Nielsen var forskarassistent vid Klassiska institutionen vid Lunds universitet 1999–2000. Hon utsågs till museichef för Medelhavsmuseet i Stockholm 2000 och från 2005 var hon också chef för Östasiatiska museet i Stockholm. I maj 2010 utsågs hon till generaldirektör för Statens museer för världskultur.
Under Sanne Houby-Nielsens tid som överintendent för Statens museer för världskulturöppnades Bergrummet på Skeppholmen som en ny utställningslokal. Myndigheten etablerade också nära samarbeten med Cypern, Henanprovinsen i Kina och Sydafrika omkring forskning, expertutbyte och utställningar, till exempel utställningar om Krigardrottningen Fu Hao och Staden vid Sidenvägen om miljonstaden Luoyang under Tang-dynastin. Statskontoret konstaterar i en kritisk analys av myndigheten att utställningsverksamheten i Bergrummet orsakat underskott som kräver kraftfulla åtgärder och att styrningen av verksamheten kan effektiviseras. Myndigheten ansågs inte heller ha uppfyllt regeringens krav om att ha sitt säte i Göteborg.
I februari 2015 tillträdde hon som styresman för Nordiska museet i Stockholm.
Hon är gift med arkeologiprofessorn Anders Andrén.

Swedish

Web reference
-Text
Pressmeddelande från regeringskansliet 25 mars 2010
Swedish
Carlotta-SMVK
1821574

-Id
1821574
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037459160
-Id
021037459160
-System
DigitaltMuseum