9475 KVÆDFJORD (Poståpneri) [no]

9475 KVÆDFJORD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
29/08/2018 14:41:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1c3d90d4-20c8-493a-8985-96349b9f5ecb | RDF/XML | JSON-LD
Name
9475 KVÆDFJORD
Norwegian bokmål

Alternative name
KVÆDFJORD
Norwegian bokmål

Establishment
28/05/1861 Kvæfjord (Kommune) [no], ,

-Time
28/05/1861
-Place reference
Kvæfjord (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
9475
Type
Norwegian bokmål

History

KVÆDFJORD poståpneri, i Kvædfjord prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier, antakelig først lagt under Nordland postkontor, og fra 1866 under Namsos postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 18.3. og 28.5.1861 med virksomhet fra 1.7.1861. Sirk. 17, 20.7.1861.

Poståpneriet ble fra 1.10.1868 lagt under Tromsø postkontor.

Navnet er i poststedsfortegnelsen 1889 endret til KVÆFJORD.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postktr. Sirk. 24, 9.6.1902.

Navnet ble fra 1.10.1914 endret til BORKENES. Sirk. 44, 17.9.1914.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.6.1974 status av postkontor B, Sirk. 19, 19.6.1974.

Landpostrute Borkenes -- Bremnes og Borkenes -- Storjord ble opprettet den 1.6.1903 og ruten Borkenes -- Kveøy den 15.8.1907.

Poståpneriet lå i 1868 (eller før) på Plads Altona (lensmannsgården). Flyttet den 7.9.1889 til dampskipsanløpsstedet Borkenes (Bergs hus). I 1981 ble postkontoret flyttet til lokaler i Baptistkirkens underetasje.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret BORKENES nytt postnr 9475. Samtidig fikk postboksadressatene under 9475 BORKENES tildelt postnr 9476.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt 1866.

(9410 / 9475)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Sogneprest Berner 1.7.1861.
Gårdbr. Lorentz Normann kst. 1.7.1864.
Lensm. Andersen 1.4.1868.
Herredskass. Lorentz Johansen Berg 7.2.1889.
Mary (Pettersen) Berg 1.4.1913. Under tj.fri 1 år fra april 1918, og i 1 år fra juni 1920 med Theodor N. Berg som midlt. styrer (f. 1885).
Sigurd Østgård 1.4.1940 (f. 1891).
Fr. Pleym midlt. 21.1.1945.
Poståpner Peder Martin Kiil Pedersen (Lyngseidet) inntil videre fra 17.4.1945.
Landpostbud Størk Størkersen 1.10.1945 (f. 1906, død 1970).
Poståpner Melvin Harder Gamst kst. 1.6.1971 (f. 1928).
F.postfullm. Asle Hjalmar Ramfjord 1.7.1992 (f. 1955).
Postm. Arne Jarl Kåre Haug 1.4.1997.
Postm. (vik.) Arne Limberg 1.11.1999.

Årlig poståpnerlønn var for 1861 8 spd., fra 1869 24 spd. fra 1881 kr 200,-, fra 1896 kr 400,-, fra 1904 kr 550,-, fra 1911 kr 850,-, fra 1914 kr 950,- og fra 1917 kr 1.200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 28/05/1861 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
28/05/1861 ?
--Earliest time
28/05/1861
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166443909

-Id
021166443909
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål