Anadrom art [no]

Anadrom art (norwegian bokmål)

Aquaculture (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) [no])

Description
Laks og regnbueørret er anadrome laksefisk. Det vil si at gyting, klekking og vekst frem til utvandringsferdig stadium (smoltifisering) foregår i ferskvann. Etter smoltifisering vandrer fisken ut i havet på næringssøk, men vender senere tilbake til ferskvann for å gyte. [no]
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Mark (PDM) applies to the information on this page
Last changed
08/11/2016 09:16:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1a6f1c5b-6353-436c-af6e-b9524fe9109e | RDF/XML | JSON-LD
Label
Anadrom art
Norwegian bokmål

Description
Laks og regnbueørret er anadrome laksefisk. Det vil si at gyting, klekking og vekst frem til utvandringsferdig stadium (smoltifisering) foregår i ferskvann. Etter smoltifisering vandrer fisken ut i havet på næringssøk, men vender senere tilbake til ferskvann for å gyte.
Norwegian bokmål

Definition
art av fisk som gyter i ferskvann men vandrer til havet på næringssøk
Norwegian bokmål

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Narrower concept
English

Norwegian bokmål

Lax
Swedish


Latin

English

Norwegian bokmålNorwegian bokmål

Danish


Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål


Norwegian bokmål

Latin

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Related concept
Norwegian bokmål

Reference
Anadrom. (2015, 3. desember). I Store norske leksikon. Hentet 8. november 2016 fra https://snl.no/anadrom.
Norwegian bokmål

Hallenstvedt, Abraham. (2015, 12. juni). Fiskeoppdrett. I Store norske leksikon. Hentet 22. august 2016 fra https://snl.no/fiskeoppdrett.
Norwegian bokmål