Berggrav, Kari (1911 - 1996) [no]

Berggrav, Kari (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/06/2020 05:54:22
19/09/2020 02:21:51
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/1a5fc127-a5d3-46f5-b490-7f7ea79a5d1a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Berggrav, Kari
Norwegian bokmål

First name
Kari
Norwegian bokmål

Last name
Berggrav
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1911

-Time
1911
Death
1996

-Time
1996
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 30.11.1911, død 11.06.1996 i California, USA.
Datter av diplomingeniør Oscar Egede Nissen (1882-1952) og Ellen Margrethe (Grete) Berggrav (født Jensen) (1885 - 1956).

Kari Berggrav arbeidet i 1930-årene i Norges nest største avis, Arbeiderbladet, og var trolig den første kvinnlige pressefotografen i Norge. Hennes arbeidsoppgaver spente fra mote- til kriminalfotografering. Hun tok også bilder av medlemmer av kongefamilien, et oppdrag hun sannsynligvis fikk gjennom sin onkel Eivind Berggrav, biskop i Oslo fra 1937.

Da Oslo ble bombet og innvadert av tyske tropper i april 1940 dro hun til Elverum, der regjeringen midlertidig oppholdt seg og hadde sine møter. Hun ble ansatt som offisiell fotograf ved fronten av øverstkommanderende for de norske styrkene.
Berggrav flyktet fra Norge i juni 1940, først til Finland, så gjennom Russland til Iran og den Persiske gulf. Der gikk hun ombord på en skipstanker med kurs for Bombay, her skiftet hun båt og kom til USA via Ceylon, Cape Town og Montreal.
I Amerika ble hun ansatt ved fotografisk avdeling på den norske amabassaden i Washington. Hennes mål var "Å reise sammen med invasjonstroppene til Norge og på nytt arbeide som krigsfotograf". Det er usikker om Berggrav kom tilbake til stridssonen, men hun hadde allerede utrettet mye i fotografisk sammenheng.

Hun hadde tatt over 600 bilder, bare 200 ble bevart. Disse ble stilt ut i San Francisco, New York og Washington. Det er usikkert hvor fotografiene nå er oppbevart.

Mot slutten av 1943 var hun innskrevet ved School of Modern Photography i New York.

Kari Berggrav var også medlem av Oslo Kamera Klubb.

Norwegian bokmål

Reference
Palmquist, Peter E.: Resources for Second World War Women Photographers, History og Photography, Volume 18 (1994) : 3
Norwegian bokmål

Svinningen, Tone: Forenkler vi våre motiver for meget? : synet på fotografiet i Oslo Kamera klubb 1921-40. i: Bildet lever! 8 (2002)
Norwegian bokmål

Svinningen, Tone: upublisert materiale
Norwegian bokmål

U.S. Social Security Death Index
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
238

-Id
238
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005092

-Id
021036005092
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål