Ingedal kirke (Kirke) [no]

Other languages: Ingedal kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1250. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:41:11
02/03/2024 06:19:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/183e1aaa-2cb9-43f0-9ae9-165beeb3e167 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Ingedal kirke
Norwegian bokmål

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1250.
Norwegian bokmål

Steinkyrkje frå mellomalderen, bygd ca år 1250.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1250
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Bø østre (Gard) [no], 3003-1114/7 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
3003-1114/7
Norwegian bokmål
Sarpsborg (Kommune) [no], Ingedalveien 280, 1747 [no], Søndre Skjeberg sokn (02020206), Søndre Borgersyssel prosti, Borg bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Ingedalveien 280, 1747
Norwegian bokmål

-Place (text)
Søndre Skjeberg sokn (02020206), Søndre Borgersyssel prosti, Borg bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
59.17863, 11.21517, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.17863
-Longitude (Easting)
11.21517
-Precision
5
Events
-Timespan
1250
--Earliest time
1250
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
010500201

-Id
010500201
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
725

-Id
725
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84722-1

-Id
84722-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
145976162

-Id
145976162
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
3003-1114/7
-Id
3003-1114/7
-System
Gnr Bnr