7746 URHOLMEN (Poståpneri) [no]

7746 URHOLMEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
08/12/2016 14:50:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/172c9cb0-594b-42c6-9eb5-ca79b3a9088e | RDF/XML | JSON-LD
Name
7746 URHOLMEN
Norwegian bokmål

Alternative name
HASVÅG
Norwegian bokmål

HASVÅG I FLATANGER
Norwegian bokmål

URDHOLMEN
Norwegian bokmål

URHOLMEN
Norwegian bokmål

Establishment
01/10/1895 Flatanger (Kommune) [no], ,

-Time
01/10/1895
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/10/1997

-Time
31/10/1997
Code
7746
Type
Norwegian bokmål

History

URHOLMEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Flatanger herred, Namdalen fogderi, under Namsos postkontor, var først tenkt opprettet 1.7.1891, men opprettelsen ble utsatt til 1.10.1895. Sirk. 27, 21.9.1895.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til URDHOLMEN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.3.1928 endret til HASVÅG I FLATANGER. Sirk. 4, 31.1.1928.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Navnet ble fra 1.10.1975 endret til HASVÅG. Sirk. 33, 2.9.1975.

Underpostkontoret fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C. Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7846 HASVÅG ble lagt ned fra 1.11.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 26, 30.9.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk HASVÅG nytt postnr 7746.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble nyttet fra opprettelsen.

(7846 / 7746)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Odin Aune 1.10.1895 (f. 1848).
Inge Aune 1.8.1921.
Hartvig Olausen 16.8.1925 (f. 1890). (Flyttet da til hans hus.)
Kjellaug Jacobsen kst. 1.12.1960 (f. 1940).
Stillingen ble antakelig i 1976 kombinert styrer/landpostbud.
Fra 1.4.1976 er notert Kjellaug Penna (f. 1940).

Poståpneren var antakelig ulønnet av Pv. til 1899, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1909 kr 150,-, fra 1912 kr 200,- og fra 1913 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1895 31/10/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1895 31/10/1997
--Earliest time
01/10/1895
--Latest time
31/10/1997
Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Henvisning
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021166443120

-Id
021166443120
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål