7550 HOMMELVIG (Poståpneri) [no]

7550 HOMMELVIG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:18:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/16bc9de0-e65e-4731-ac10-a62b81dbcf2f | RDF/XML | JSON-LD
Name
7550 HOMMELVIG
Norwegian bokmål

Alternative name
HOMMELVIG
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
22/12/1858
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
7550
Type
Norwegian bokmål

History

HOMMELVIG poståpneri, i Strinden prestegjeld, Strinde og Selbo fogderi, under Trondhjem postktr., ble opprettet ved Kgl.res. av 1.9. og 22.12.1858 med virksomhet fra 15.2.1859. Sirk. 1, 3.2.1859.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet HOMMELVIK.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og ble omgjort fra underpostktr. til postktr. B fra 1.11.1974. Sirk. 41, 18.11.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 7550 HOMMELVIK tildelt postnr 7551.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poststedet tildelt datostempel først i 1875 av 1-rings type med antikva eller stenskrift bokstaver.

(7550)
Poståpnere/styrere/mestere:
Nils Holtermann 15.2.1859.
Møllermester G. Eriksen 15.11.1860.
Skolelærer J. Sivertsen 1.7.1861.
Proprietær J. R. Krogness kst. 6.5.1865.
Skolelærer Iversen kst. i september 1865.
Fhv. skolelærer Christian Iversen i 1866. (På skolehuset i Hommelvig.)
St.mester Nils Nilsen Samdahl 1.10.1909.
Fru Thora Bjerkan kst. 1.8.1913 (f.1883).
Fhv.poståpner Torleif Sneisen midlt. 3.4.1941, fast 1.12.1941 (f.1910).
Avd.sjef II Helge Hansen 1.4.1976 (f.1929).
Postm. Bjørg Skancke fra 1.7.1994.
Postm. Bjørg Schanke 1.6.1998.

De første årlige poståpnerlønninger:

1859 1863 1869 1882 1889 1890 1892 1905 1913 1914 1917
Spd. 12 24 36
Kr 220 260 320 400 600 650 750 1200

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 22/12/1858 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
22/12/1858 ?
--Earliest time
22/12/1858
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166443052

-Id
021166443052
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål