4400 FLEKKEFJORD (Postkontor A) [no]

4400 FLEKKEFJORD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/165ac2a0-4b89-426e-b36d-f49111061347 | RDF/XML | JSON-LD
Name
4400 FLEKKEFJORD
Norwegian bokmål

Alternative name
FLEKKEFJORD
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/01/1842
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
4400
Type
Norwegian bokmål

History

4400 FLEKKEFJORD postkontor A opplyses å være opprettet som poståpneri fra 1.1.1842. Imidlertid er navnet først tatt med i en portotabell datert 27.2.1841. Det er ikke funnet bekreftelse på opprettelse som offentlig poståpneri.

I posthistoriske bøker berettes at det i 1785 ble opprettet flere poståpnerier mellom Kristiansand og Stavanger. Likeså at det ble igangsatt en bipostrute fra Feda (Fedde) poståpneri til Flekkefjord, der tolleren og flere handelsmenn bodde. Flekkefjord hadde antakelig allerede da en slags privat postordning, og fikk sin post via Feda.

Ved Dept.bestemmelse ble poståpneriet i Flekkefjord omgjort til postekspedisjon fra 1.1.1849. Sirk. 4.9.1848.

Fra da og fram til 1862 var posteksp.stillingen forenet med lensmannsbestillingen, senere med telegrafekspedisjonen fram til 1892.

Postekspedisjonen ble v. Kgl.res. 31.5.1890 omgjort til postkontor fra 17.5.1890 og ved Kgl.res. 15.1.1892 fraskilt telegrafekspedisjonen.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 4400 FLEKKEFJORD tildelt postnr 4401.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.10.2000 fikk postboksnr 1--119 postnr 4401 FLEKKEFJORD, postboksnr 120--259 postnr 4402, og postboksnr 260--379 fikk postnr 4403 FLEKKEFJORD.

(4400)
Poståpnere/styrere/postmestere/postsjefer:
Første kjente poståpner var lensmannen Jonas Barth Abel fra 1.1.1842. Han ble postekspeditør fra 1.1.1849. Grunnet sykdom ble postarbeidet de siste årene utført av hans kone. Poståpneriet/posteksp. lå antakelig da i Abels bolig, nå Brogt 37. (f. 1792, død 2.4.1862). Fruen døde 31.12.1891.
Telegr.best. Julius Wilhelm Dahl 1.4.1863 (f. 1829, død 13.11. 1890).
Karl Brammer Esbensen 1.10.1892 (f. 1846). Under tj.fri i 5 mnd. fra 1.10.1903 bestyret av p.ass. Arnt Esbensen, som fra 1.1.1904 ble kst. under ledighet (f. 1883).
Posteksp. Chr. Johannes Levanger 15.2.1904 (f. 1864, død 23.9.1918).
Posteksp. H. C. Drivdahl (midlt. under ledighet) 24.9.1918 (f. 1888).
Postflm. Adolf Ariansen Lervik tiltrått 1.5.1919 (f. 1868) med posteksp. H. C. Drivdal som midlt.vikar. Lervik sluttet 25.6.1938.
Fredrik Lorentzen tiltrått 1.11.1938 (f. 1879) med posteksp. Jakob Austad som midlt. vikar. Lorentzen sluttet 15.1.1945.
Pflm. Gustav Sverre Martinsen midlt. kst. 15.1.1945.
Postm. Fredrik Lorentzen gjeninntrått 8.5.1945 (etter krigens slutt), og sluttet 19.9.1949.
Pflm. Hans Christian Drivdahl under ledighet fra 19.9.1945, fast 1.11.1949 (f. 1888, død 28.1.1953).
Avd.sjef III Hans Jakob Austad under ledighet fra 29.1.1955, fast 1.2.1955 (f. 1888), sluttet 1.10.1958.
Avd.sjef III Oscar Birger Westing 1.11.1958 (f. 1898 og sluttet 1.8.1966).
Postm. Thorvald Børresen 1.7.1967 (f. 1908 og sluttet 1.12.1975).
Jon Emil Sandve midlt. kst. 1.12.1975 (f. 1930).
Postsjef Peder Martin Aasen 1.7.1976 (f. 1923).
Postsjef Tore Haugen 1.10.1990 (f. 1940).
Bodil Lyubråten 1.4.1991 (f. 1945).
Postm. Hans Arthur Birkeland 1.8.1997.
Postm. Hans Arthur Birkeland 1.5.1998.

Den først kjente årlige poståpnerlønn var:

1842
Spd. 30

Det første datostempel ble tilsendt i 1848 av 1-rings type m. antikva bokstaver. I 1855/6 ble også nyttet 3-rings kassasjonsstempel nr. 72.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1842 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1842 ?
--Earliest time
01/01/1842
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441570

-Id
021166441570
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål