textile art (visual work)

Tekstil (norwegian bokmål)

Kunstverkinndeling: Hovedkategori (A.2.3.B) [no]

Last changed
09/01/2015 20:44:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/164fa8e7-4652-4cc3-8e54-adea2d1bd981 | RDF/XML | JSON-LD
Label
textile art (visual work)
English

Tekstil
Norwegian bokmål

Exact match
http://vocab.getty.edu/aat/300386843
textile art (visual works)
English

Web reference
-Text
Getty AAT: textile art (visual work)
English
Change note

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Norwegian bokmål