cartoon (working drawing)

Tekstil (norwegian bokmål), Tekstil (norwegian nynorsk)

Materiale (base) (A.2.15.F) [no]

Last changed
15/09/2021 09:28:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/140757a3-fb8a-4443-bf48-7ee9ead4fb4a | RDF/XML | JSON-LD
Label
cartoon (working drawing)
English

Tekstil
Norwegian bokmål

Tekstil
Norwegian nynorsk

Exact match
http://vocab.getty.edu/aat/300034442
cartoons (working drawings)
English

Web reference
Change note

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Norwegian bokmål