Polhemsdockan [sv]

Polhemsdockan (swedish)

Karlskrona - Byggnader [sv]

Last changed
22/11/2018 16:09:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/13a5fd57-44dd-4d2c-8fb0-df3b9f95f4b9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Polhemsdockan
Swedish

Alternative name
Lindholmsdockan
Swedish

Other name
395 Fotosamling Marinmuseum, Karlskronavarvets byggnadsregister

-Name
395
Swedish

-Source
Fotosamling Marinmuseum, Karlskronavarvets byggnadsregister
Swedish
431 Karlskronavarvets byggnadsregister

-Name
431
Swedish

-Source
Karlskronavarvets byggnadsregister
Swedish
History

Runt sekelskiftet 1700 cirkulerade planerna på att bygga en docka i Karlskrona. Avsaknaden av tidvattnet var dock ett stort problem. Christopher Polhem (före adlandet Polhammar) var på besök i Karlskrona 1712 och föreslog en docka på Lindholmen, insprängd i berget. Fyra år senare fattades beslutet om dockans byggnation av kung Karl XII. I januari 1717 började sprängningsarbetena. 1718 var området torrlagt med hjälp av skeppsbyggare Charles Sheldons konstruerade pumpinrättning. Samma år hade arbetet med dockan lämnats över på entreprenad till Carl Hans Wachtmeister. Denne hade kontraktet fram till 1722 då Sheldon tog över. Polhem hade sedan några år helt lämnat bygget.

Efter åtta års arbete med som mest 600 man i skift kunde dockan invigas 8 september 1724. Första skeppet att använda dockan blev Konung Karl, flottans då största skepp.

Swedish

Time
1724

-Earliest time
1724
-Place
Geodata
56.15315, 15.58241, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.15315
-Longitude (Easting)
15.58241
Is part of
Reference
Norberg, Erik (red.), Karlskronavarvets historia. D. 2, 1866-1992, Karlskronavarvet (Karlskrona, 1993), s. 218-220.
Swedish

Swahn, Bo & Bergström, Sven-Olof, Örlogsvarvet i Karlskrona, Skrivstugan (Karlskrona, 1994), s. 25-26.
Swedish