3810 GVARV (Poståpneri) [no]

Other languages: 3810 GVARV (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/12e57f98-df74-470f-9a4e-8743c8605b00 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3810 GVARV
Norwegian bokmål

Alternative name
GVARV
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/01/1885
--Place
Termination
?

-Time
?
Code
3810
Type
Norwegian bokmål

History

GVARV poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Næs, i Saude herred, Nedre Thelemarken fogderi, under Skien postktr., ble opprettet fra 1.1.1885. Posten til/fra stedet ble sendt med dampskipene på Norsjø tre ganger ukentlig og fra 1.9.1888 søknedaglig. Sirk. 20, 8.11.1884, og Sirk. 21, 30.8.1888.

Poståpneriet ble fra 1.10.1960 lagt under Notodden postktr. Sirk. 27, 20.9.1960.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3810 GVARV tildelt postnr 3834.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(3810)
Poståpnere/styrere:
Landh. Thorgrim Bjørnson 1.1.1885 (på Sole) (f.1856).
Postass. Thora Johnsen kst. 1.3.1928 (f.1899).
Poståpner Thor William Meier 1.2.1962 (f.1908).
Signe Bøen kst. 1.9.1967 (f.19259).
Postkass. Inger Vaalanes 1.2.1991.

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1887 kr 100,-, i 1889 kr 140,-, i 1891 kr 400,-, i 1901 kr 500,-, i 1906 kr 700,-, i 1914 krs 800,-, og i 1917 kr 900,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.
Under jernbanearbeidet i 1917/18 og 1919 ble det også gitt et tillegg med kr 300 årlig.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1885 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1885 ?
--Earliest time
01/01/1885
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441312

-Id
021166441312
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål