Description
Hans Göran Persson, född 20 januari 1949 i Vingåker, Södermanlands län, är en svensk politiker (socialdemokrat) som var statsminister 1996-2006. Han var skolminister 1989–91, finansminister 1994–96, riksdagsledamot 1979–84 och 1991–2007 samt ledamot av socialdemokratiska partistyrelsen och partiordförande 1996–2007. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
01/07/2020 08:37:19
13/08/2022 04:42:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/12d868f4-13e1-4f60-9ca5-e58ca177e93d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Persson, Göran
Swedish

First name
Göran
Swedish

Last name
Persson
Swedish

Alternative name
Göran Persson
Swedish

Title
politiker

-Title
politiker
Swedish
statsminister

-Title
statsminister
Swedish
Description
Hans Göran Persson, född 20 januari 1949 i Vingåker, Södermanlands län, är en svensk politiker (socialdemokrat) som var statsminister 1996-2006. Han var skolminister 1989–91, finansminister 1994–96, riksdagsledamot 1979–84 och 1991–2007 samt ledamot av socialdemokratiska partistyrelsen och partiordförande 1996–2007.
Swedish

Wikipedia

Birth
20/01/1949

-Time
20/01/1949
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Biography

Hans Göran Persson, född 20 januari 1949 i Vingåker, Södermanlands län, är en svensk politiker (socialdemokrat) som var statsminister 1996-2006. Han var skolminister 1989–91, finansminister 1994–96, riksdagsledamot 1979–84 och 1991–2007 samt ledamot av socialdemokratiska partistyrelsen och partiordförande 1996–2007. Mellan 1985 och 1989 var Persson kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Katrineholms kommun. Han hade redan på 1970-talet varit kommunalråd för skolfrågor i samma kommun och ordförande i Katrineholms Arbetarkommun. År 2007 engagerades han som kommunikationskonsult hos pr-byrån JKL i Stockholm. Mellan april 2008 och juni 2015 var han av regeringen utsedd styrelseordförande för Sveaskog. (Wikipedia, läst 2016)

Swedish

Residence
, , Västra Vingåker [?], Södermanlands län [sv]

-Place reference
, , Västra Vingåker [?], Södermanlands län [sv]
--Place (text)
Västra Vingåker [?], Södermanlands län
Swedish
Carlotta-SMVK
3584644
-Id
3584644
-System
Carlotta-SMVK