Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Institut) [no]

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (norwegian bokmål)

Organisasjoner Museene i Sør-Trøndelag (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)) [no]

Description
Forskningsinstitutt under Fiskeri- og kystdepartementet med hovedoppgave å drive forskning og rådgivning i tilknytning til fisk og andre marine ressurser som menneskeføde og som fôrmidler. NIFES ble opprettet 2003 da Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt skiftet navn. Dette ble opprettet 1983 etter en omorganisering av Vitamininstituttet ved direktoratet, som ble grunnlagt 1947. [no]
Type
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
28/10/2016 12:51:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/12948a57-ae63-42b9-85a9-4cba937e0f6d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Norwegian bokmål

Alternative name
NIFES
Norwegian bokmål

Description
Forskningsinstitutt under Fiskeri- og kystdepartementet med hovedoppgave å drive forskning og rådgivning i tilknytning til fisk og andre marine ressurser som menneskeføde og som fôrmidler. NIFES ble opprettet 2003 da Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt skiftet navn. Dette ble opprettet 1983 etter en omorganisering av Vitamininstituttet ved direktoratet, som ble grunnlagt 1947.
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
2003
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Address
Strandgaten 229 5004 Bergen Norway (Country)

-Address
Strandgaten 229
-Postal code
5004
-Postal place
Bergen
-Country

Norwegian bokmål

Swedish
Coordinates
60.39956, 5.30729, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.39956
-Longitude (Easting)
5.30729
Activity
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Reference
Nasjonalt Institutt For Ernærings Og Sjømatforskning. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 28. oktober 2016 fra https://snl.no/Nasjonalt_institutt_for_ern%C3%A6rings-_og_sj%C3%B8matforskning.
Norwegian bokmål