2847 KOLBU (Poståpneri) [no]

2847 KOLBU (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
23/10/2015 16:06:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/12511ca1-cda1-4b02-af84-3f53e28fd899 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2847 KOLBU
Norwegian bokmål

Alternative name
KOLBU
Norwegian bokmål

Establishment
11/06/1888 Østre Toten (Kommune) [no], ,

-Time
11/06/1888
-Place reference
Østre Toten (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2847
Type
Norwegian bokmål

History

KOLBU poståpneri, i Vestre Thoten herred, Thoten fogderi, under Gjøvig postktr., ble opprettet ved Kgl.res. av den 7.1. og 11.6.1888 med virksomhet fra 1.7.1888. Poståpneriet lå i postruten mellom Østre og Vestre Thoten, og denne ruten skulle fra samme tid befordres med hest/vogn i stedet for som tidligere ved gående bud. Samtidig ble det befordret post 3 ganger ukentlig ved gående bud, mellom Kolbu og det på BRAASTADBAKKEN (samme herred) opprettede brevsamlersted fra 1.7.1888. Sirk. 16 , 25.6.1888.

BRAASTADBAKKEN brevhus (brevsamlersted) ble lagt ned fra 1.7.1893. Da ble det i stedet opprettet en landpostrute fra Kolbu over Molstad, Kirkenær, Hol Braastad, Kvikstad, Ringen, Fossum, Mjølnhagen, Dystebakken, Skolegaar, Dyste, Lund, Lundby, Rud, Veiberg og tilbake til Kolbu poståpneri.

Brevhuset (brevsamlerstedet) BRAASTADBAKKEN nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 9.

Styrere:
Hans Pedersen Braastadbakken 1.7.1888.
Oluf Hansen Braastadbakken 13.8.1892.

KOLBU poståpneri ble i 1901 flyttet 3-400 meter nærmere Narum jernbane-stasjon og i 1907 flyttet ca 300 meter til gården Lindstad.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble levert poståpneriet i 1888.

(2847)
Poståpnere/styrere:
Regnskapsfører Johs. Hammerstad 1.7.1888.
Kari Hammerstadd kst. 1.10.1905 (f. 1870).
Karen Slagsvold (Sveine) 1.6.1936 (f. 1902, - død 6.1.1952).
(?) (?) (?) 7.1.1952.
Ely Tomter Gråthen (Stikbakke) 1.12.1952 (f. 1928).
Postkass. Mari Haugstad 1.2.1985 (f. 1956).

Årlig poståpnerlønn i 1888 var kr 130,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 11/06/1888 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
11/06/1888 ?
--Earliest time
11/06/1888
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440921

-Id
021166440921
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål