1628 Nytt ENGALSVIK (Poståpneri) [no]

1628 Nytt ENGALSVIK (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1221b1e7-9ed7-42b7-8482-437b5195cd5c | RDF/XML | JSON-LD
Name
1628 Nytt ENGALSVIK
Norwegian bokmål

Alternative name
Nytt ENGALSVIK
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01.05.1947
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
28.02.1995

-Time
28.02.1995
Code
1628
Type
Norwegian bokmål

History

Nytt ENGALSVIK poståpneri, i Onsøy herred, Østfold fylke, under Fredrikstad postktr., ble opprettet 1.5.1947. Posten til/fra stedet ble sendt med bipostrute nr 234 Fredrikstad -- Engalsvik. Sirk. 12, 11.4.1947.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Antakelig i 1992 ble postnr endret fra 1622 til 1628.

1628 ENGALSVIK postkontor i Fredrikstad postområde vil bli lagt ned fra 1.3.1995. Ingen får endret postadresse selv om postkontoret blir lagt ned.
Sirk. 3, 13.2.1995.

Datostempel av 2-rings vanlig type med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(1622 / 1628)
Poståpnere/styrere:
Aslaug Margaret Sollien 1.5.1947 (f.1912).
Postm. Thora Othelie Skogen 1.7.1979 (f.1922).
Poststyrer Turid Andersen vikar 1.6.1989, fast 1.12.1989 (f.1950).

Årlig lønn det første år var kr 1.800,-, i 1948 kr 3.541,- og i 1949 kr 3.650,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01.05.1947 28.02.1995

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01.05.1947 28.02.1995
--Earliest time
01.05.1947
--Latest time
28.02.1995
DigitaltMuseum
021166440499

-Id
021166440499
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål