Bergsdalen kyrkje (Kirke) [no]

Other languages: Bergsdalen kyrkje (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:38:11
02/03/2024 06:11:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/102da7f0-be20-49c3-a14a-9e98026dedae | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Bergsdalen kyrkje
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1955
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk
Located at
Li (2det Tun) (Gard) [no], 4628-77/12 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
4628-77/12
Norwegian bokmål
Vaksdal (Kommune) [no], Bergsdalsvegen 1065, 5722 [no], Bergsdalen sokn (07080905), Hardanger og Voss prosti, Bjørgvin bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Bergsdalsvegen 1065, 5722
Norwegian bokmål

-Place (text)
Bergsdalen sokn (07080905), Hardanger og Voss prosti, Bjørgvin bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
60.57161, 5.95064, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.57161
-Longitude (Easting)
5.95064
-Precision
5
Events
-Timespan
1955
--Earliest time
1955
-Timespan
1955
--Earliest time
1955
-Timespan
1949
--Earliest time
1949
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
125100601

-Id
125100601
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
1033

-Id
1033
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Bygningsnummer Matrikkelen
175819983

-Id
175819983
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
4628-77/12
-Id
4628-77/12
-System
Gnr Bnr