4832 MYKLAND (Postkontor C) [no]

Other languages: 4832 MYKLAND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0ea7201c-b8ac-4da5-802e-6a78c3c8ad0f | RDF/XML | JSON-LD
Name
4832 MYKLAND
Norwegian bokmål

Alternative name
MYKLAND
Norwegian bokmål

Establishment
12/10/1878 Froland (Kommune) [no], , ,

-Time
12/10/1878
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/03/1997

-Time
31/03/1997
Code
4832
Type
Norwegian bokmål

History

4832 MYKLAND postkontor C, i Froland kommune, i Aust-Agder fylke, under Arendal postkontor, ble opprettet som poståpneri ved Kgl.res. 12.10.1878, med virksomhet fra 1.1.1879. Sirk. 30, 9.11.1878.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 omgjort til underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 4832 MYKLAND ble lagt ned fra 1.4.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 6, 7.3.1997.

Ifølge "Norske Filatelistika" ser det ut for at poståpneriet fikk tilsendt datostempel først i 1888, av 2-rings vanlig type.

(4832)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Notto Nottosen Mykland 1.1.1879 (f.1844) (d.1924).
Notto Nottosen Mykland d.y. 14.10.1918 (f.1889).
Gyro Mykland under ledighet fra 1.2.1955 (f.1884) (d.1974).
Gerda Herefoss (Haugland) prøvetjeneste fra 18.4.1958, midlertidig fra 1.5.1958, kst. 1.8.1958 (f.1920).
Landpostbud Anna Andersen kst. kombinert landpostbud og poståpner 1.6.1964 (f.1911).
Ragnhild Ramse 1.12.1982 (f.1926, død 20.5.1984).
Fra 1.5.1983 er stillingen igjen kombinert landpostbud og styrer.
Aud Borgny Østebøvik 1.12.1984 (f.1940).

De første årlige poståpnerlønninger:

1879 1889 1895 1901 1908 1912 1913 1914 1917
Kr 40 60 80 150 200 250 300 350 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 12/10/1878 31/03/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
12/10/1878 31/03/1997
--Earliest time
12/10/1878
--Latest time
31/03/1997
DigitaltMuseum
021166441740

-Id
021166441740
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål