1405 LANGHUS (Poståpneri) [no]

1405 LANGHUS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0e94d4e9-6e3a-4fac-8810-f3f0c0e83b47 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1405 LANGHUS
Norwegian bokmål

Alternative name
LANGHUS
Norwegian bokmål

Establishment
20/07/1930 Ski (Kommune) [no]

-Time
20/07/1930
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/05/1991

-Time
31/05/1991
Code
1405
Type
Norwegian bokmål

History

LANGHUS poståpneri, på jernbanestasjonen, i Kråkstad herred (senere Ski), Akershus fylke, under Oslo postkontor, ble underholdt fra 20.7.1930 for den post som kunne sendes til/fra stedet med jernbane, og i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 31, 25.7.1930.

Poståpneriet ble fra 1.10.1957 lagt under Ski postkontor. Sirk. 19, 11.7.1957.

Fra 1.2.1972 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 2, 14.1.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret C fra 1.1.1989 lagt under Follo postregion (Ski). Sirk. 1, 10.1.1989.

Postkontoret 1405 LANGHUS ble lagt ned fra 1.6.1991. Samtidig fikk 1407 VEVELSTAD postkontor B endret navn til 1405 LANGHUS. Sirk. 18, 22.5.1991.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(1405)
Poståpnere/styrere:
Stasj.eksp. Bj. Johansen kst. 20.7.1930.
Overtatt av Norges Statsbaner fra 24.5.1932.
Elling Rustad 1.2.1953 (f. 1898).
Karin Asta Johnsen kst. 1.2.1969 (f. 1925).
Postbud I Bjørn Åge Pettersen kst. 1.10.1971, fast 1.12.1974 (f. 1950).
Postkass. Grethe Tolleshaug 1.11.1983 (f. 1955).
Førstepostkass. Eva Sanne 1.9.1985 (f. 1955).
Kons. Berit Bjerke 1.5.1988 (f. 1944).

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 20/07/1930 31/05/1991

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
20/07/1930 31/05/1991
--Earliest time
20/07/1930
--Latest time
31/05/1991
DigitaltMuseum
021166440434

-Id
021166440434
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål