Fon kirke (Kirke) [no]

Other languages: Fon kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1100. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:39:11
02/03/2024 06:14:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0e6253af-eb6c-4fe7-9649-378172c9d7ed | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Fon kirke
Norwegian bokmål

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1100.
Norwegian bokmål

Steinkyrkje frå mellomalderen, bygd ca år 1100.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1100
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Krakken (Gard) [no], 3803-640/33 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
3803-640/33
Norwegian bokmål
Tønsberg (Kommune) [no], Fonsveien 297, 3174 [no], Fon sokn (04010904), Tønsberg Domprosti, Tunsberg bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Fonsveien 297, 3174
Norwegian bokmål

-Place (text)
Fon sokn (04010904), Tønsberg Domprosti, Tunsberg bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
59.41212, 10.20637, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.41212
-Longitude (Easting)
10.20637
-Precision
5
Events
-Timespan
1100
--Earliest time
1100
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
071600401

-Id
071600401
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
1357

-Id
1357
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84179-1

-Id
84179-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
163543184

-Id
163543184
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
3803-640/33
-Id
3803-640/33
-System
Gnr Bnr