5646 NORDTVEITGREND (Poståpneri) [no]

5646 NORDTVEITGREND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:55:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0d03bfde-2cc8-4d60-ad95-627009dbdbd8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
5646 NORDTVEITGREND
Norwegian bokmål

Alternative name
NORDTVEITGREND
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/04/1933
--Place
Termination
20/04/1997

-Time
20/04/1997
Code
5646
Type
Norwegian bokmål

History

NORDTVEITGREND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Strandvik herred, Hordaland fylke, under Bergen postkontor, ble opprettet fra 1.4.1933 i stedet for det tidligere brevhus. Posten til/fra stedet ble sendt med Midthordland posteksp. Sirk. 9, 20.3.1933.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5677 NORDTVEITGREND, under Bergen postkontor, ble lagt ned fra 21.4.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 8, 20.3.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk NORDTVEITGREND nytt postnr 5646.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5677 / 5646)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Hans O. Nordtvedt 1.4.1933 (f. 1894).
Olav Hansen Nortveit 1.6.1964 (f. 1920).
Landpostbud Ågot Åsvang tilsatt fra 1.12.1986 (f. 1950), muligens som kombinert styrer og landpostbud.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/04/1933 20/04/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/04/1933 20/04/1997
--Earliest time
01/04/1933
--Latest time
20/04/1997
DigitaltMuseum
021166442157

-Id
021166442157
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål