2900 SVENNÆS (Poståpneri) [no]

2900 SVENNÆS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0b5342ea-2dd8-4557-9198-fa266f71f100 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2900 SVENNÆS
Norwegian bokmål

Alternative name
SVENNÆS
Norwegian bokmål

Establishment
15/11/1872 Nord-Aurdal (Kommune) [no], ,

-Time
15/11/1872
-Place reference
Nord-Aurdal (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2900
Type
Norwegian bokmål

History

SVENNÆS poståpneri, på Fagerlund, ved krysset av veien til Østre og Vestre Slidre, i Nordre Aurdal prestegjeld, Valders fogderi, under Christiania postdistrikt, ble opprettet ved Kgl.res. 15.11.1872, med virksomhet fra 1.1.1873. Sirk. 33, 7.12.1872.
Det egentlige stedet Svennes lå 7,8 km. vest for Fagernes.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss postdistrikt (posteksp). Sirk. 14, 25.6.1886.

Navnet ble i poststedsfortegnelsen 1889 skrevet SVENNES, fra 1891 SVENES.

Ved Kgl.res. av den 29.1. og 20.7.1890 ble det fra 1.10.1890 underholdt 3 ganger ukentlig bipost vedgående bud mellom Svennes og Østre Slidre poståpneri. Sirk. 31, 18.9.1890.

Navnet ble fra 1.7.1894 endret til SKRAUTVAAL. Samtidig fikk tidligere Skrautvaal brevhus navnet Nyvold. Sirk. 10, 22.5.1894.

Poståpneriet ble grunnet den nye jernbaneforbindelsen Grefsen -- Røikenvik lagt under Kristiania postdistrikt fra 1.1.1901. Sirk. 47, 8.12.1900.

Navnet ble fra 1.4.1905 endret til FAGERNES. Samtidig ble nytt Skrautvaal poståpneri opprettet. Sirk. 12, 24.3.1905.

Fagernes poståpneri ble omgjort til POSTKONTOR (A) fra 1.3.1953. Sirk. 33, 22.12.1952.

Fra 1.1.1989 ble postkontorets status endret til postkontor B. Sirk. 4, 27.1.1989.

Postboksadressatene under 2900 FAGERNES fikk tildelt postnr 2901 antakelig fra 1.3.1992.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble levert poststedet i 1873.

(2900)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Landh. Knut Gulbrandsen Johnsrud 1.1.1873. (På Fagerlund.)
Stasj.holder Lage Fosheim 20.2.1890 (f. 1859). (Han var trolig også poståpner ved Nordre Aurdal poståpneri.)
Anna Fosse, kst. 15.6.1919 (f. 1899).
Oddvar Håvelsrud 15.7.1939 (f. 1916).
Ivar Håvelsrud midlertidig fra 4.5.1943 (f. 1921).
Oddvar Håvelsrud tilbake fra 1.1.1946 (med Ivar Håvelsrud som vikar i 1 mnd).
Postfullm.I Jacob Høst Kleven 1.3.1953 (f. 1898).
Distr.sekr. Toralf Andreas Larsen Sollie 1.11.1959 (f. 1904).
Kons.II Sverre Tobias Gausdal 1.9.1963 (f. 1915).
Driftsleder Oddvar Håvelsrud tilbake fra 1.6.1982 (f. 1916).
Postsekr. Åsmund Rusti 1.3.1984 (f. 1930).
Postmester (vikar) Gudbrand Egge fra 1.1.1995.
Postmester Gudbrand Egge 1.5.1998.

De første årlige poståpnerlønninger:

1873 1876 1882 1886 1890 1896 1906 1910 1912 1913 1914
Spd. 16 36
Kr 200 260 320 480 600 800 950 1000 1100

I 1917 ble årslønnen satt til kr 1.300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15/11/1872 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15/11/1872 ?
--Earliest time
15/11/1872
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440955

-Id
021166440955
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål