3891 HØIDALSMO (Poståpneri midl.) [no]

3891 HØIDALSMO (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:14:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0b0646ac-085c-4909-a14b-491113fa7b93 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3891 HØIDALSMO
Norwegian bokmål

Alternative name
HØIDALSMO
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
15.11.1872
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30.09.1998

-Time
30.09.1998
Code
3891
Type
Norwegian bokmål

History

HØIDALSMO poståpneri, i Laurdal prestegjeld, Øvre Thelemarken fogderi, under Skien postktr., ble opprettet ved Kgl.res.15.11.1872 med virksomhet fra 1.1.1873. Sirk. 33, 7.12.1872.

Poståpneriet var lagt ned fra 1.7.1874 til 1.10.1874.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til HØYDALSMO. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.11.1970 lagt under Notodden postktr. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 3860 HØYDALSMO ble nedlagt fra 1.10.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk. 16, 3.9.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk HØYDALSMO nytt postnr 3891.

(3860 / 3891)
Poståpnere/styrere:
Skolelærer Ole Ellingsen 1.1.1873.
Landh. Asmund H. Mogen 1.10.1874.
Handelsbetj. Egild Kittelsen Midbø 1.7.1877.
Gårdbr. Johar Halvorsen Oftelid 1.1.1879 (f.1857).
Hotelleier Halvor J. Ofte 11.11.1911 (f.1883).
Jon Halvorsen Ofte 1.12.1948 (f.1911).
Førstesekr. Aste Asgerd Råmunddalen 1.10.1978 (f.1944).
Postkass. Tone Høibø vikar 1.1.1984 (f.1958).
Res. posteksp. Astrid Kvaale vikar 1.3.1985 (f.1962).
Bjørg Karin Nordlien vikar 1.1.1987.

Årlig poståpnerlønn:

1873 1877 1894 1908 1912 1913 1914 1917
Spd. 12
Kr 100 240 300 350 400 450 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15.11.1872 30.09.1998

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15.11.1872 30.09.1998
--Earliest time
15.11.1872
--Latest time
30.09.1998
DigitaltMuseum
021166441352

-Id
021166441352
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål