8488 NØSS (Poståpneri) [no]

8488 NØSS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:44
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/08e69fcc-0a76-48bf-ace7-17c0c965d3dc | RDF/XML | JSON-LD
Name
8488 NØSS
Norwegian bokmål

Alternative name
NØSS
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01.01.1912
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
28.02.1997

-Time
28.02.1997
Code
8488
Type
Norwegian bokmål

History

NØSS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Dverberg herred, Nordland amt, under Harstad postkontor, med bipostrute fra Risøyhamn, ble underholdt fra 1.1.1912. Sirk. 73, 22.12.1911.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret ble fra 1.5.1977 lagt under Sortland postkontor. Sirk. 14, 18.5.1977.

Postnr 9495 ble tatt i bruk fra 18.3.1968, som 1.6.1980 ble endret til nr 8488. Sirk. 18, 19.5.1980.

Postkontoret 8488 NØSS, under Sortland postkontor, ble lagt ned fra 1.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 5, 18.2.1997.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9495 / 8488)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Nils P. Clausen 1.1.1912.
Ds.eksp. og handelsm. Johan Nilsen 1.8.1925 (f.1884, død 14.12.1958).
Halvor Vilfred Johansen antakelig midlertidig fra 14.12.1958, kst. 1.11.1959, fast 1.8.1962 (f.1925, død 17.1.1978).
Aslaug H. Johansen antakelig midlertidig fra 17.1.1978, tilsatt 1.4.1979 (f.1923).
Poststyrer (vikar) Kirsten Johansen fra 1.1.1991.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1915, da årlig lønn ble satt til kr 100,- og fra 1917 kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01.01.1912 28.02.1997

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01.01.1912 28.02.1997
--Earliest time
01.01.1912
--Latest time
28.02.1997
DigitaltMuseum
021166443457

-Id
021166443457
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål