9823 POLMAK (Poståpneri) [no]

Other languages: 9823 POLMAK (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:45:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/068553c9-77b9-402a-b9ac-b0070a48fbf2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9823 POLMAK
Norwegian bokmål

Alternative name
POLMAK
Norwegian bokmål

Establishment
01/09/1858 Tana (Kommune) [no], , ,

-Time
01/09/1858
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/05/1968

-Time
31/05/1968
Code
9823
Type
Norwegian bokmål

History

POLMAK poståpneri, i Næsseby herred, Tanen fogderi, under Vadsø posteksp., ble opprettet ved Kgl.res. 1.9.1858, med bipostrute 1 gang i måneden mellom Tanen og Karasjok poståpnerier om Polmak. Poståpneriet var ifølge en eldre poståpnerprotokoll i drift allerede i 1857.

Grunnet krigshandlingene var poståpneriet evakuert fra ultimo 1944. Virksomheten ble gjenopptatt fra 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Poståpneriet 9823 POLMAK ble lagt ned fra 1.6.1968. Ny postadresse: 9830 SEIDA. Sirk. 16, 21.5.1968.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel og fikk ifølge "Norske Filatelistika" datostempel av 2-rings vanlig type med åpen stjerne først i 1888.

(9823)
Poståpnere:
Handelsm. Carl J. Schanche 1857.
E. G. Schanche i 1881.
Frk. Marie Schanche 1.4.1900.
Frk. Berthea Nodland kst. 1.7.1903.
Lærer og kirkesanger A. Nodland 1.10.1904 (f. 1860).
Kjøpm. Ole Torberg Nodland 1.4.1937 (f. 1890).

Årlig poståpnerlønn var:

1857 1862 1869 1894 1909 1913 1914 1917
Spd. 4 6 16
Kr 150 200 250 300 350

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/09/1858 31/05/1968

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/09/1858 31/05/1968
--Earliest time
01/09/1858
--Latest time
31/05/1968
DigitaltMuseum
021166444046

-Id
021166444046
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål