Flekkefjordbanen, Tronvik/Sira-Flekkefjord (Trafikkstrekninger) [no]

Other languages: Flekkefjordbanen, Tronvik/Sira-Flekkefjord (norwegian bokmål)

Jernbanestrekninger (Norsk Jernbanemuseum) [no]

Description
Flekkefjordbanen omfattet opprinnelig strekningen Egersund–Flekkefjord. Banen ble tatt i bruk i 1904. I Flekkefjord var den tilknyttet Jærbanen. Det ble kjørt direkte tog mellom Stavanger og Flekkefjord.

Byggingen av Sørlandsbanen medførte store endringer. Strekningen Egersund–Moi–Tronvik inngår fra 1944 i den normalsporede Sørlandsbanen. Den rasfarlige strekningen Tronvik–Sirnes ble da nedlagt . I stedet ble det anlagt en ny bane fra Sira til Sirnes slik at Flekkefjordbanen fikk tilknytning...
Flekkefjordbanen omfattet opprinnelig strekningen Egersund–Flekkefjord. Banen ble tatt i bruk i 1904. I Flekkefjord var den tilknyttet Jærbanen. Det ble kjørt direkte tog mellom Stavanger og Flekkefjord.

Byggingen av Sørlandsbanen medførte store endringer. Strekningen Egersund–Moi–Tronvik inngår fra 1944 i den normalsporede Sørlandsbanen. Den rasfarlige strekningen Tronvik–Sirnes ble da nedlagt . I stedet ble det anlagt en ny bane fra Sira til Sirnes slik at Flekkefjordbanen fikk tilknytning til Sørlandsbanen på Sira. Etter Sørlandsbanens åpning omfatter Flekkefjordbanen strekningen Sira–Flekkefjord.

Flekkefjordbanen ble nedlagt fra 1. januar 1991. Utover noen endringer på Flekkefjord stasjonsområde er banen intakt. I 2012 satte Jernbaneverket Flekkefjordbanen i kjørbar stand for tog. Banen er foreslått banen fredet. Det er dresinsykling på deler av banen. [no]
Dataset owner
Norsk Jernbanemuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Ida Marie Munkerud (ida.m.munkerud@jernbanedirektoratet.no) [no]
Last changed
30/05/2016 07:43:14
08/06/2024 06:56:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/04f6dbb6-4fb1-4d20-8faf-d3f336b5b3c1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Flekkefjordbanen, Tronvik/Sira-Flekkefjord
Norwegian bokmål

Alternative name
Flekkefjordlinjen
Norwegian bokmål

Description
Flekkefjordbanen omfattet opprinnelig strekningen Egersund–Flekkefjord. Banen ble tatt i bruk i 1904. I Flekkefjord var den tilknyttet Jærbanen. Det ble kjørt direkte tog mellom Stavanger og Flekkefjord.

Byggingen av Sørlandsbanen medførte store endringer. Strekningen Egersund–Moi–Tronvik inngår fra 1944 i den normalsporede Sørlandsbanen. Den rasfarlige strekningen Tronvik–Sirnes ble da nedlagt . I stedet ble det anlagt en ny bane fra Sira til Sirnes slik at Flekkefjordbanen fikk tilknytning til Sørlandsbanen på Sira. Etter Sørlandsbanens åpning omfatter Flekkefjordbanen strekningen Sira–Flekkefjord.

Flekkefjordbanen ble nedlagt fra 1. januar 1991. Utover noen endringer på Flekkefjord stasjonsområde er banen intakt. I 2012 satte Jernbaneverket Flekkefjordbanen i kjørbar stand for tog. Banen er foreslått banen fredet. Det er dresinsykling på deler av banen.
Norwegian bokmål

Technical description
Sporvidde 1067 mm, 1435 mm fra 1943
Lengde 72,8 km Egersund (nye)-Flekkefjord
Lengde 17,1 km Flekkefjord-Sira
Norwegian bokmål

History

01.03.1894: Stortingsvedtak Egersund-Flekkefjord
01.10.1904: Midlertidig trafikk Flekkefjord-Moi
31.10.1904: Høytidelig åpning Egersund-Flekkefjord ved statsminister Francis Hagerup
01.11.1904: Vanlig trafikk Egersund-Flekkefjord
17.12.1943: Ny bane Sirnes-Sira tatt i bruk (midlertidig i bruk fra 1941)
01.05.1944: Strekningen Egersund-Tronvik omlagt til normalspor og innlemmet i Sørlandsbanen. Strekningen Tronvik-Sirnes nedlagt.
01.01.1991: Banen nedlagt (Sira-Flekkefjord)

Norwegian bokmål

Type
Norwegian bokmål

Swedish

-Type
Norwegian bokmål

Swedish

-Timespan
31/10/1904

--Earliest time
31/10/1904
--Actor
Norwegian bokmål
Reference
Thor Bjerke, Tore Haugen, Finn Holom, Ove Tovås: Banedata 2013
Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021227773431

-Id
021227773431
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Poster som gjelder strekningen Tronvik-Moi-Egersund anbefales registrert under [Sørlandsbanen, Sira-Egersund](http://kulturnav.org/e65258e7-37e8-4cdb-9649-6855a5089218), enten det nå gjelder den gamle smalsporede banen eller senere.
Norwegian bokmål