Hagerup, Francis (1853 - 1921) [no]

Other languages: Hagerup, Francis (norwegian bokmål)

Statsminstre (Riksarkivet) [no]

Description
Francis Hagerup, født i Horten, norsk jurist og politiker (H), statsminister 14. okt. 1895–17. feb. 1898 og 22. okt. 1903–11. mars 1905. Sønn av H. S. Hagerup.Hagerup ble cand.jur. 1876, tok 1885 doktorgraden på avhandlingen Om tradition, og ble samme år konstituert og 1887 utnevnt til professor i rettsvitenskap. Hagerups vitenskapelige produksjon er omfangsrik og betydningsfull. [no]
Dataset owner
Riksarkivet (Arkiv) [no] owns the information on this page
Contact information
olemyh@arkivverket.no [no]
Last changed
19/03/2024 21:38:43
06/04/2024 06:08:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/98e9b03c-e66c-4a28-9107-4962089d474b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hagerup, Francis
Norwegian bokmål

First name
Francis
Norwegian bokmål

Last name
Hagerup
Norwegian bokmål

Title
Statsminister

-Title
Statsminister
Norwegian bokmål
Description
Francis Hagerup, født i Horten, norsk jurist og politiker (H), statsminister 14. okt. 1895–17. feb. 1898 og 22. okt. 1903–11. mars 1905. Sønn av H. S. Hagerup.Hagerup ble cand.jur. 1876, tok 1885 doktorgraden på avhandlingen Om tradition, og ble samme år konstituert og 1887 utnevnt til professor i rettsvitenskap. Hagerups vitenskapelige produksjon er omfangsrik og betydningsfull.
Norwegian bokmål

Store norske leksikon

Birth
1853

-Time
1853
Death
1921

-Time
1921
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

født i Horten, norsk jurist og politiker (H), statsminister 14. okt. 1895–17. feb. 1898 og 22. okt. 1903–11. mars 1905. Sønn av H. S. Hagerup.Hagerup ble cand.jur. 1876, tok 1885 doktorgraden på avhandlingen Om tradition, og ble samme år konstituert og 1887 utnevnt til professor i rettsvitenskap. Hagerups vitenskapelige produksjon er omfangsrik og betydningsfull. Blant hans arbeider er Den norske panteret (1889), Forelæsninger over den norske straffeproces (1892), Forelæsninger over den norske civilproces (2 bd., 1895–99), med et 3. bind Skifte- og arvebehandling (1900) og 4. bind Konkurs- og akkordforhandling (1901), videre Forelæsninger over retsencyklopædi (1906), Strafferettens almindelige del (1911), og Lærebog i straffeprocesret (1921). De fleste av disse verkene er kommet ut i en rekke nye utgaver. Hagerup var med på å stifte Tidsskrift for Rettsvitenskap og stod fra 1888 til sin død som hovedredaktør av tidsskriftet.Som politiker ble han innvalgt på Stortinget fra Oslo 1900–06. Formann i Høyres sentralstyre 1899–1903. 1893–94 var han justisminister i Stangs konservative mindretallsregjering, og etter at stortingsvedtaket 7. juni 1895 åpnet for forhandlinger om unionen, ble Hagerup sjef for en samlingsregjering, som satt til 1898. I sin statsministertid var han også justisminister. Som Høyres fører og talsmann for forhandlingspolitikk overfor Sverige påtok han seg etter valgene 1903 å danne en ny koalisjonsregjering og tok initiativet til at forhandlingene med Sverige om konsulatsakens løsning ble gjenopptatt mai 1904. I Stortingets møte 8. feb. 1905 gav han melding om at forhandlingene var blitt resultatløse og antydet at unionen måtte avløses av en annen politisk forbindelse. Hagerup nærte sterke betenkeligheter overfor revolusjonære skritt, og da regjeringen stod splittet, inngav den sin avskjedsansøkning og ble avløst av regjeringen Michelsen. Da Hagerup ikke kunne slutte seg til den såkalte korte lovlinje som Michelsen valgte, ble han politisk isolert, og hans politiske karriere var slutt. I 1906 ble han sendemann i København, fra 1916 til sin død i Stockholm; han var en av Norges representanter ved fredskonferansen i Haag 1907 og tok aktivt del i forhandlingene. I 1903 ble han oppnevnt som en av Norges representanter ved voldgiftsdomstolen i Haag, samtidig som han også var medlem av Institut de Droit international (1912 president). Hagerup var formann i den norske delegasjon til Folkeforbundets møte i Genève 1920. –

Norwegian bokmål

Reference
Store norske leksikon
Norwegian bokmål

Web reference
SNL
Norwegian bokmål

-Text
SNL
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021036009676
-Id
021036009676
-System
DigitaltMuseum