8099 JAN MAYEN (Brevhus II) [no]

8099 JAN MAYEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:18:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/02bfb47a-a90d-43ee-b1ca-ad217fa09669 | RDF/XML | JSON-LD
Name
8099 JAN MAYEN
Norwegian bokmål

Alternative name
JAN MAYEN
Norwegian bokmål

Establishment
01/09/1959

-Time
01/09/1959
Termination
?

-Time
?
Code
8099
Type
Norwegian bokmål

History

JAN MAYEN brevhus II, i Jan Mayen kommune og fylke, Ishavet, under Tromsø postkontor, ble opprettet den 1.9.1959 (helårlig). Posten til stedet ble sendt via Tromsø. Sirk. 22, 12.8.1959.

Postnr 9174 ble tildelt fra 18.3.1968.

Fra 1.6.1980 ble postnr endret til nr 8013, og brevhuset ble antakelig fra da av lagt under Bodø postområde. Sirk. 18, 19.5.1980.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret JAN MAYEN nytt postnr 8099.

(9174 / 8013 / 8099)
Brevhusstyrer:
Ivar Iversen 1.9.1959.
(?) (?) (?)

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/09/1959 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/09/1959 ?
--Earliest time
01/09/1959
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166443247

-Id
021166443247
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål