2500 NEBYE I TØNSETH (Poståpneri) [no]

Other languages: 2500 NEBYE I TØNSETH (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0255e3e7-a542-4b50-81a1-65c4ce5960ea | RDF/XML | JSON-LD
Name
2500 NEBYE I TØNSETH
Norwegian bokmål

Alternative name
NEBYE I TØNSETH
Norwegian bokmål

Establishment
23/05/1820 Tynset (Kommune) [no], , ,

-Time
23/05/1820
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2500
Type
Norwegian bokmål

History

REBYE I TØNSETH poståpneri, i Tønseth prestegjeld, Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 23.5.1820. Kom antakelig først i virksomhet fra 27.9.1820 ved åpningen av den offisielle Østerdals(post)ruten. Samtidig ble det opprettet flere andre poståpnerier i ruten andre ble lagt ned eller navnet endret.

Poståpneriets navn ble senere endret til bare TØNSETH (før 1833), og er fra poststedsfortegnelsen 1837 skrevet TØNSET.

Fra de tidligste tider hadde posten til Østerdalen fulgt Trondhjemsposten til gården Brotnov i Ullensager. Der ble den atskilt og sendt videre over Vogstad i Næs (Vormsund) og Vester Ous (Odalen) til Kongsvinger.

Den gang var det mest embetsmenn som sendte og mottok post, og post- gangen var helt tilfeldig. Ofte spleiset embetsmennene og fikk en militær til å bringe posten opp gjennom Østerdalen.

I 1818 fikk man likevel -- etter mye purring -- gjennomført en ukentlig postrute gjennom Østerdalen.

I 1838 sees at posten til Trondhjem over Røraas ble sendt fra Christiania på fredags em. kl. 18.00 (så fremt posten fra utlandet over Svinesund var kommet), og ankom TØNSET 57 timer senere. Motsatt vei ble posten sendt fra Trondhjem på lørdag em. kl. 16.00 om Røraas, og ankom TØNSET 34 timer senere. Historien beretter også at først i 1856 var det en regelmessig postforbindelse mellom TØNSET og Røraas.

Hamar -- Grundset-jernbanen ble åpnet for trafikk i 1862. Den kom først fram til Aamot (Rena) i 1871, og i sin helhet til Støren i 1877 (Støren -- Trondhjem i 1864).

TØNSET poståpneri ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Fikk fra 1.7.1892 status av postkontor. Sirk. 15, 10.6.1892.

Navnet ble fra 1.1.1919 endret til TYNSET. Sirk. 62, 17.12.1918.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fikk postkontoret fra 1.11.1973 status av postkontor A, Sirk. 41, 31.10.1973.

Status ble fra fra 1.10.1988 endret til postkontor B.
Ble samtidig lagt under Elverum postkontor. Sirk. 31, 19.9.1988.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 318 (1855/56). Datostempel ble tilsendt den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2500)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Det er ikke funnet noteringer om den/de som først ordnet med posten.
En timeseddel fra 1834/35 er testert med navnet Tangen (mulig poståpner da).
I en poståpnerprotokoll fra 1846 er notert navnet Melchior Tangen (muligens den samme).
Apoteker O. S. Calmeyer 1.1.1864.
Apoteker H. A. Lied 1.1.1872.
Apoteker Jacob Martin Pedersen 15.10.1879.
Henninge Margrethe Leganger 15.11.1885.
Hotelleier Simen Olsen Aakrann 14.4.1886 (f.1846).
Hotelleier Simen Olsen Aakrann kst postmester fra 1.7.1892, fast 1.7.1896 (f. 1846).
Posteksp. Carl Fritjof Skancke 1.10.1920. Tiltrådt den 1.2.1921 (f.1878), med posteksp. Signe Johnsen som midlertidig styrer (f. 1883).
Posteksp. Oscar Fredrik Jensen 1.3.1947, tiltrådt den 1.6.1947 (f. 1894), med posteksp. Odd Bergfinn Øvermo som midlertidig styrer (f. 1901).
Postfullm.I Bergfinn Odd Øvermo tilsatt postmester fra 1.4.1953 (f. 1901, død 28.7.1953). Under sykdom fra 15.4.1953 styrt av posteksp. Kåre Fredheim (f.1925).
Postfullm.II Bjarne Moen under ledighet fra 12.12.1953 (f.1921).
Postfullm.I Johannes Alme 1.3.1954 (f.1902).
Avd.sjef II Bjarne Moen 1.11.1972 (f. 1921).
Konsulent (vikar) Leif Nytrøen 1.2.1988 (f.1947).
Førstepostfullm. Odd Magne Storlimo tilsatt postmester fra 1.12.1988 (f.1934).
Postmester Odd Storlimo 1.5.1998.
Postmester: Førstepostfullm. Anne Karin Kvikne Bogstad, Os i Østerdalen 15.9.1998.

Årlig poståpnerlønn var:

1846 1869 1870 1883 1887
Spd. 48 100 120
Kr 540 720

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 23/05/1820 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
23/05/1820 ?
--Earliest time
23/05/1820
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440786

-Id
021166440786
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål