Abrahamsmyr (Forlatt sted) [no]

Abrahamsmyr (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/01df6b6d-8b6e-4c7f-a78c-b9e44e72cae6 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Abrahamsmyr
Norwegian bokmål

Alternative name
Abrahamsmyr
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
58.86122, 9.18203, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.86122
-Longitude (Easting)
9.18203
Is Part Of
English
          Agder (Fylke) [no] - Fylke[no]
English
English

Sentralt stedsnavnregister (SSR)
1227571

-Id
1227571
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål