Funch, Elsbeth (1873 - 1943) [sv]

Other languages: Funch, Elsbeth (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Elsbeth Funch (Henrika Elisabet Vilhelmina Funck), född 30 mars 1873 i Falun, död 12 september 1943 på Ökna säteri i Bogsta socken, var en svensk godsägare och författare av reseskildringar. Elsbeth Funch var äldsta dotter till Martin Nisser och Betty Wettergren (1846–1921). [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:34:52
06/04/2024 05:23:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/01aa3f5a-8139-41fb-a184-c73fe34f907b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Funch, Elsbeth
Swedish

First name
Elsbeth
Swedish

Last name
Funch
Swedish

Title
författare

-Title
författare
Swedish
Description
Elsbeth Funch (Henrika Elisabet Vilhelmina Funck), född 30 mars 1873 i Falun, död 12 september 1943 på Ökna säteri i Bogsta socken, var en svensk godsägare och författare av reseskildringar. Elsbeth Funch var äldsta dotter till Martin Nisser och Betty Wettergren (1846–1921).
Swedish

Wikipedia

Birth
30/03/1873

-Time
30/03/1873
Death
12/09/1943

-Time
12/09/1943
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Biography

Elsbeth Funch (Henrika Elisabet Vilhelmina Funck), född 30 mars 1873 i Falun, död 12 september 1943 på Ökna säteri i Bogsta socken, var en svensk godsägare och författare av reseskildringar. Elsbeth Funch var äldsta dotter till Martin Nisser och Betty Wettergren (1846–1921). Hon växte från elva års ålder upp på Stjärnsunds herrgård och senare i Stockholm. Hon lärde sig utländska språk i flickpension i Lausanne i Schweiz. Hon debuterade som författare 1909 med Korta bref från en lång resa. Hon och mannen Harald Funch köpte 1907 Ökna säteri i Södermanland, som de drev som ett mönsterjordbruk. Efter mannens död 1932, fortsatte Elsbeth Funch driften. Hon donerade gården strax före sin död 1943 till Södermanlands läns landsting för att användas som konvalescenthem och som lantmannaskola, numera naturbruksgymnasiet Öknaskolan, Sörmlands Naturbruk. Elsbeth Funch gifte sig 1895 med Harald Funch (död 1932). Paret hade inga barn. Gunilla Wettergren-Skawonius (1909–92) är syskonbarn till henne och Margareta Nisser Dalman syskonbarnbarn.

Swedish

Carlotta-SMVK
1015745

-Id
1015745
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461271
-Id
021037461271
-System
DigitaltMuseum