Mytologi (773) [no]

Mytologi (norwegian bokmål), Mytologi (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...kosmogoni (f.eks. teorier og beretninger om verdens og menneskets skapelse); mytiske epoker (f.eks. gullalderen, gudenes æra, dyrenes æra); verdensomveltninger (f.eks. syndflod og verdensbrann); kulturmyter (f.eks. beretninger om kulturhelter, mytiske forklaringer på kulturdrag); myter om det ondes og dødens opprinnelse; naturmyter; totemistiske myter; teogoniske myter; myter om forfedre; dommedag; etc. Se også: Historisk tradisjon 173. Mytologi som litteratur 538. Mytetekster 539. [no]
Last changed
28/04/2015 16:29:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/01a37bd7-68e1-4084-abd9-d29ce5059004 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Mytologi
Norwegian bokmål

Mytologi
Swedish

Description
...kosmogoni (f.eks. teorier og beretninger om verdens og menneskets skapelse); mytiske epoker (f.eks. gullalderen, gudenes æra, dyrenes æra); verdensomveltninger (f.eks. syndflod og verdensbrann); kulturmyter (f.eks. beretninger om kulturhelter, mytiske forklaringer på kulturdrag); myter om det ondes og dødens opprinnelse; naturmyter; totemistiske myter; teogoniske myter; myter om forfedre; dommedag; etc. Se også: Historisk tradisjon 173. Mytologi som litteratur 538. Mytetekster 539.
Norwegian bokmål

Kosmogoni (ex. teorier om och föreställningar om världens och om människans skapelse); Mytiska tidsåldrar (ex. guldåldern, gudaåldern, djurens tid); Världskatastrofer (ex. syndaflod och världsbrand); Kulturmyter (ex. berättelser om kulturheroer, mytiska förklaringar av kulturföreteelser); Myter om det ondas och om dödens uppkomst; Naturmyter; Myter om gudarnas uppkomst; Förfädersmyter;
Swedish

Code
773
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian